SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen is een ontwerp- en onderzoeksbureau dat zich richt op de combinatie van tuinhistorie en landschapsarchitectuur. Naast het zoeken naar een zorgvuldige herinrichting en een duurzame toekomst voor tuinen en parken zijn wij ook betrokken bij het onderzoek naar de ontwikkeling van dergelijke terreinen. Belangrijk uitgangspunt bij onze ontwerpen en adviezen is een respect voor de aangetroffen cultuurhistorische waarden en landschapsarchitectonische kwaliteiten van de plek. Tot onze opdrachtgevers behoren particuliere eigenaren, provinciale landschappen, natuurbeschermingsorganisaties, gemeentelijke en provinciale overheden, projectontwikkelaars, initiatiefnemers van nieuwe landgoederen, rentmeesterskantoren, etc.

Mocht dit profiel en de informatie op deze website u aanspreken, kan SB4 indien deze mogelijkheid zich in de toekomst voordoet, een aansprekende werkplek bieden.

Momenteel heeft ons bureau:

geen vacatures

Het staat u altijd vrij uw cv per e-mail bij ons onder de aandacht te brengen. Ditzelfde geldt voor stageplaatsen, waarvoor in het incidentele geval een geschikte kandidaat wordt gezocht. Voor vragen kunt u contact opnemen met Eric Blok: 0317-424167.