Ir. Kees van Dam

Kees van Dam Kees van Dam werkte na zijn studie aan Wageningen Universiteit als landschapsarchitect aan uiteenlopende projecten voor enkele landschapsarchitectenbureaus en overheden, waaronder aan het opstellen van landschapsontwikkelingsplannen en landgoederenbeleid voor diverse gemeenten. In het voorjaar van 2008 trad hij als landschapsarchitect en landschapshistoricus in dienst bij SB4 waar hij Groen Erfgoed tegen het licht houdt en door middel van waardestelling en planvorming in het kader van de huidige tijd plaatst. Uiteenlopende onderzoeksvragen en opgaven leidden tot een breed werkterrein: van het maken van een Cultuurhistorische Waardenkaart voor een hele gemeente tot het opstellen van verhaalvensters over de ontwikkeling van een binnenstad, van een cultuurhistorische waardenstelling van een buitenplaats tot presentatie van een overzicht van militair erfgoed in Nederland. Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd bij te dragen aan cultuurhistorische beleidsvernieuwing, zoals de Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek, Kennissysteem Cultuurhistorische Waardestellingen en werkte hij zowel aan de methodische ontwikkeling van de Buitenplaatsbiotopen in de Provincie Utrecht als aan de uitwerking van de 11 verschillende zones (www.provincie-utrecht.nl/buitenplaatsbiotoop).