Ing. Caroline M.F. Brouwer

Caroline Brouwer Caroline Brouwer (1979) volgde de studierichting Beheer van de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting aan de Hogeschool Larenstein te Velp. Al tijdens haar afstuderen trad zij in contact met SB4 en na haar diploma-uitreiking in 2002 trad zij in dienst van SB4. Sinds die tijd werkt zij aan herstel- en ontwikkelingsplannen waarbij zij graag haar voorliefde voor historisch onderzoek combineert met het opstellen van beplantingsplannen.