Beleid, vergunning en subsidie

SB4 is goed bekend met het overheidsbeleid op het gebied van cultuurhistorie, landschapsarchitectuur, natuur en bosbouw en ook met de bijbehorende wet- en regelgeving. Vanuit deze kennis, aangevuld met jarenlange praktijkervaring, adviseert SB4 onder meer op het gebied van de monumentenzorg, de Natuurschoonwet en bestemmingsplannen. Vanuit eigenaren worden wij betrokken bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen, het verwerven van subsidies en het beoordelen van de monumentwaardigheid van tuinen en parken. Aan de andere kant zijn het overheden en fondsen die onze adviezen gebruiken bij het opstellen van erfgoedbeleid, subsidiestelsels, structuur- en bestemmingsplannen.

vergunningsaanvragen en -beoordelingenherbestemmingerfgoedbeleid, cultuurhistorische waardenkaarten en monumentenzorgverkrijgen van BRIM en andere subsidiesruimtelijke ordening en bestemmingsplannenbeeldkwaliteitsplannen